Pregó de la FM Sabadell

Realització del Pregó de la Festa Major de Sabadell a càrrec de la companyia de teatre alGalliner.

Ajuntament de Sabadell. 2014